• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

A-utbildning truck

A-utbildning truck

A-utbildning enligt TLP 10* täcker truckkategorier enligt bild nedan. Utbildningen genomförs på upp till 2 dagar fördelat på teori och praktik.

Innehåll: Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Pris: 3825 kr/elev. I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt truckar för övningsskörning.

Har ni fler elever så kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>