• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

ADR 1.3

ADR 1.3

Enligt MSBFS 2015, kap 1.3

Truckförare som lastar och lossar farligt gods ska vara utbildade enligt lag (2006:263). Toyota Material Handling anordnar utbildning i ADR – hantering av farligt gods. Syftet är att göra deltagarna medvetna om säker hantering och hur de ska agera i händelse av olycka. Dessutom informeras de om bestämmelser för andra typer av transportslag. Utbildningen följer Räddningsverkets krav och anvisningar samt fyller kravet på miljösäkring. Utbildningen pågår en dag och genomförs vid ett flertal tillfällen i olika orter i hela landet.

Innehåll: Genomgång av fraktsedlar. Transportkort. Fordonsmärkning. Lastning av fordon. Lastsäkring. Skyddsutrustning. Åtgärder vid spill och olycka m.m.

Pris: 1775 kr/elev. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.

Vi kan även genomföra utbildningen hos er. Kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>