• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

B-utbildning truck

B-utbildning truck

B-utbildning enligt TLP 10 omfattar truckar enligt bild nedan. Vilket innefattar truckar i kategori A och B.
Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck. Övriga trucktyper i kategori B genomförs endast enligt överenskommelse.

B-utbildningen består av upp till 16 timmar teori och 24 timmar praktik. Totalt upp till 5 dagar

Innehåll: Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Pris: 5600 kr/elev. I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt truckar för övningsskörning.
Har ni fler elever så kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>