• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

Fallskydd

Fallskydd

Fallskyddsutbildningen vänder sig till dig som ska använda personlig fallskyddsutrustning inom bygg och industri.

Utbildningen ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Innehåll: Lagar och bestämmelser, grundinformation om fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem.

Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Tidsåtgång: 4-8 timmar beroende på antal deltagare samt utförande.

Kurstillfällen >>