• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

Om oss

Om oss

Från och med årsskiftet 2004/2005 bedrivs Toyota Material Handling Sweden AB s (tidigare BT Förarutbildning) tjänster utifrån en franchisemodell. Syftet är att stärka produkterna och bli ännu mer konkurrenskraftig. Beslutsvägarna förkortas lokalt samtidigt som produkterna utvecklas och marknadsförs som en naturlig del av Toyota Material Handling Sweden AB s kompletta produkt och tjänsteutbud.

Läs mer på Toyota Material Handling

sweden

I Gävleborgs- Dalarnas samt Uppsala län är Janne Morell franchisetagare åt
Toyota Material Handling Sweden AB, inom området utbildning av truck-, kran- och traversförare.
I franchiseåtagandet ingår all administration inom ramen för Toyota Material Handling Sweden ABs förarutbildning, såsom utskick av offerter, bekräftelser, fakturor och utbildningsbevis.
Samt naturligtvis genomförande av utbildning.

Våra instruktörer är godkända av TYA

tya utbildare TYA

Genom Toyota är våra liftutbildningar  godkända av liftutbildningsrådet

Unknown-2