• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

A-utbildning truck

A-utbildning truck

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd

ca 8-16 timmar.

Kursbeskrivning och kursinnehåll

A-utbildning enligt TLP 10* täcker truckkategorier enligt bild nedan. Utbildningen genomförs på upp till 2 dagar fördelat på teori och praktik.

Delar ur kursinnehållet

  • Truckens konstruktion
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Daglig tillsyn och skötsel
  • Material och godshantering
  • Trafik och säkerhet


Utbildningsintyg

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Pris

3825 kr/elev. I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt truckar för övningsskörning.

Har ni fler elever så kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>