• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

ADR 1.3

ADR 1.3

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd

ca 8 timmar.

Kursbeskrivning och kursinnehåll

Enligt MSBFS 2015, kap 1.3

Truckförare som lastar och lossar farligt gods ska ha de kunskaper som krävs. Vi anordnar utbildning i ADR 1.3 – hantering av farligt gods. Syftet är att göra deltagarna medvetna om säker hantering och hur de ska agera i händelse av olycka. Dessutom informeras de om bestämmelser för andra typer av transportslag. Utbildningen följer Räddningsverkets krav och anvisningar samt fyller kravet på miljösäkring. Utbildningen pågår en dag och genomförs vid ett flertal tillfällen i olika orter i hela landet.

Delar ur kursinnehållet

  • Genomgång av fraktsedlar
  • Transportkort
  • Fordonsmärkning
  • Lastning av fordon
  • Lastsäkring
  • Skyddsutrustning
  • Åtgärder vid spill och olycka

Pris

1775 kr/elev. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.

Vi kan även genomföra utbildningen hos er. Kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>