• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

B-utbildning truck

B-utbildning truck

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd

ca 24-40 timmar.

Kursbeskrivning och innehåll

B-utbildning enligt TLP 10 omfattar truckar enligt bild nedan,
vilket innefattar truckar i kategori A och B.
Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck. Övriga trucktyper i kategori B genomförs endast enligt överenskommelse.

B-utbildningen består av upp till 16 timmar teori och 24 timmar praktik. Totalt upp till 5 dagar.

Delar ur kursinnehållet

  • Trucktyper samt deras användningsområden
  • Truckens konstruktion
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Daglig tillsyn och skötsel
  • Material och godshantering
  • Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Pris

5600 kr/elev. I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt truckar för övningsskörning.
Har ni fler elever så kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>