• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

eTruck

eTruck

Kursbeskrivning och innehåll

Webbaserad utbildning med hjälp av Toyota etruck kombinerat med lärarledd praktik och teoretisk sammanfattning. Passar extra bra för er som har svårt att vara ifrån arbetsplatsen flera dagar i följd. Upplägget möjliggör att truckförare genomför teoridelen vid låg beläggning på arbetsplatsen.

Den webbaserade teoridelen kan delas upp i etapper. Eleverna arbetar interaktivt i sin egen takt. Instruktören följer elevernas resultat via webben och kan sedan anpassa den lärarledda undervisningen efter deras resultat.

Utbildningen följer truckläroplan TLP10 och innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Pris

5600 kr/elev. I priset ingår elevlicens, kurslitteratur, lunch och kaffe vid den lärarledda delen av utbildningen samt truckar för övningskörning.

Har ni fler elever så kontakta oss för offert.