• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

Fallskydd

Fallskydd

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd

4-8 timmar beroende på antal deltagare samt utförande

Kursbeskrivning och kursinnehåll

Fallskyddsutbildningen vänder sig till dig som ska använda personlig fallskyddsutrustning inom bygg och industri.

Utbildningen ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Delar ur kursinnehållet

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
  • Känna till olika typer av fallskydd
  • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
  • Förstå falldämparens funktion
  • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
  • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
  • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
  • Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Pris

2395 kr/elev  I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt utrustning för den praktiska delen.
Har ni fler elever så kontakta oss för offert.

Kurstillfällen >>