• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

Riskanalys

Riskanalys

Skapa en säkerhetskultur och sänk era kostnader. Har ni utmaningar i er verksamhet med exempelvis höga kostnader för skador på truckar, pallställ, portar och gods?

Övergripande mål

För att underlätta för dig som arbetsgivare har Toyota Material Handling tagit fram detta administrationsverktyg som vi kallar behovsanalys eller riskanalys.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare eller annan ansvarig personal.

Kursbeskrivning

Vi går tillsammans igenom vilka dokument ni enligt lag måste ha koll på. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.

Med alla delar på plats har ni grunden för att öka säkerheten, minska kostnaderna och skapa en bra arbetsmiljö.

Boka tid med någon av Toyotas Säkerhetskonsulter för en behovs- eller riskanalys.Exempel på frågor där lagkraven i vissa fall är sanktionsav­giftsbelagda*:

  • Finns besiktningsprotokoll för förarlyftande truckar (förare lyfts över 1,2 meter)? OBS! Brukaransvar när det gäller rental eller hyrtruckar.
  • Finns utbildningsintyg för förare av: Truck, kran, lift, dragbilar?
  • *Är skriftliga körtillstånd utfärdade för förare av: Truck, kran, lift, skurmaskin, dragbilar, gräsklippare, mm.
  • *Finns det trycksatta anordningar och är dessa i så fall besiktade?
  • *Finns besiktningsprotokoll för lyftanordningar (lyft över 500kg)?
  • Finns det ”Lokala maskinregler”?
  • Är pallställ/grenställ besiktigade enligt. SS-EN 15635?
  • Finns det rutiner för krishantering?