• +46 26 25 15 00
  • info@jmforarutbildning.se

YKB

YKB

Vi är godkända av Transportstyrelsen att genomföra YKB fortbildning.

Hela fortbildningen omfattar 35 timmar och delas upp i fem delkurser om minst 7 timmar vardera. Kurstiden för varje modul är från 08:00-16:00, lunch och rast ingår.

Delkurser

Delkurs 1: Optimerad bränsleförbrukning
Delkurs 2: Godstransporter
Delkurs 3: Lagar och bestämmelser
Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Målgrupp

Yrkesförare som kör lastbil med behörighet C1, C1E, C, CE.
Efter att du har genomgått 35 timmars fortbildning utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis.

Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren men först efter att hela utbildningen är genomförd (alla fem delkurser) erhålls yrkeskompetensbeviset.

Kurstillfällen >>